БДП (3)

29 юни - ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

<div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 0; height: 0;"><iframe frameborder="0" width="1200px" height="675px" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https://view.genial.ly/5eea0094e2e75a0d8bce4155" type="text/html" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"></iframe> </div> </div>

<div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 0; height: 0;"><iframe frameborder="0" width="1200px" height="675px" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https://view.genial.ly/5eea0094e2e75a0d8bce4155" type="text/html" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"></iframe> </div> </div>

„Безопасна система“(Визия нула) - интегриран подход за ограничаване на броя на жертвите от ПТП

Стратегията „Визия нула“ като модел на действие е приет от Парламента на Швеция през 1997г. и е оказал определено влияние Швеция да е с най-ниска смъртност на глава от населението. Подхода Визия нула е намерил приложение в много страни и градове по света ,където е спомогнал за намаляване на жертвите от пътнотранспротните произшествия.

           Във философията на подхода Визия нула стои тезата  че никой не трябва да загива или да бъде тежко нараняван използвайки пътната мрежа. Основната цел  е свят свободен от смърт и наранявания  чрез подкрепа за изграждане на  една безопасна транспротна система.

 

Безопасна система (Визия нула) - интегриран подход за ограничаване на броя на жертвите от ПТП

 Между раждането и смъртта на земята

има  живот. Правото на живот е свещено. 

Смъртта ни наблюдава непрекъснато.

Тя прозира през всички грешки и нарушения      

в пътното движение.“

  Из Шведската стратегия за безопасност.

 

Продължава...

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

    Вашето дете ще ходи на училище и трябва да бъде в състояние да изминава разстоянието „дом-училище” и обратно самостоятелно и сигурно. За да бъде постигнато това,  детето трябва да знае особеностите и опасностите когато излезе самостоятелно на среща с уличното движение.

    Дискутирайте с него ситуациите които ще бъдат споделени по долу ако са приложими за пътя който детето трябва да измине от вкъщи до училище.

Продължава...
Абонамент чрез RSS