БЮДЖЕТ 2017 г.

1касово изпълнение на бюджет 2017 г. I - III - тук
1-во тримесичие....


2касово изпълнение на бюджет 2017 г. IV - VI - тук
2-ро тримесичие ...

3касово изпълнение на бюджет 2017 г. VII - IX  - тук
3-то тримесичие ...


4касово изпълнение на бюджет 2017 г. X - XII - тук
4-то тримесичие ...


БЮДЖЕТ 2017 г. тук