БЮДЖЕТ 2018 г.

1касово изпълнение на бюджет 2018 г. I - III - тук
1-во тримесичие 2018


2касово изпълнение на бюджет 2018 г. IV - VI - тук
2-ро тримесичие 2018

3касово изпълнение на бюджет 2018 г. VII - IX  - тук
3-то тримесичие 2018


4касово изпълнение на бюджет 2018 г. X - XII - тук
4-то тримесичие 2018БЮДЖЕТ 2018 г. - тук