БЮДЖЕТ 2019 г.

1касово изпълнение на бюджет 2019 г. I - III - тук
1-во тримесичие 2019


2касово изпълнение на бюджет 2019 г. IV - VI - тук
2-ро тримесичие 2019

3касово изпълнение на бюджет 2019 г. VII - IX  - тук
3-то тримесичие 2019


4касово изпълнение на бюджет 2019 г. X - XII - тук
4-то тримесичие 2019БЮДЖЕТ 2019 г. - тук