Цветелина Мирославова Петрова-Русева

Длъжност
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Образование
Висше – магистър, Математика и информатика, Публична администрация, Финанси
Квалификация
учител по математика и информатика
Преподава по кои предмети и в кой клас
класен ръководител на VА клас
математика –V и VІІ клас
информационни технологии – V, VІ и VІІ клас
Проекти по които работи, наименование на групата:
проект „Твоят час“ група за обучителни затруднения „Математиката в помощ на седмокласника“
проект „Иновативно училище“ – Система JUMP Math
проект „Еразъм +“ – „Math has never been such fun!“