ОУ "Димитър Благоев" гр. Велико Търново

ОБУЧЕНИЕ, ВДЪХНОВЕНИЕ, УСПЕХ!

 

Основно училище "Димитър Благоев"се намира в тиха централна част на гр.ВеликоТърново. В близост до него са Община - Велико Търново, Музикално драматичeн театър "Константин Кисимов ", парк " Майка България ". Великолепният декор на старинния хълм "Царевец" и хълм "Света гора", оформят нашата малка училищна територия, където в атмосфера на спокойствие и добронамереност се обучават ученици от всички краища на града.

ОУ "Димитър Благоев" съществува и се развива за децата на гр.Велико Търново и може да се сравни с място на радост и успех. ОУ "Димитър Благоев" е училище, в което знанията и творчеството на децата са първостепенни.Тук всеки се чувства равноправен стопанин, разбран и оценен. ОУ "Димитър Благоев" е желана територия от децата на град Великo Търново. ОУ „Димитър Благоев” е територия , в която заедно творят учители, ученици и родители.

В ОУ „Димитър Благоев“ се обучават около 350 ученици от 1 до 7 клас и работят 50 педагогически специалисти. Предимство на училището са: целодневната организация на обучение, в която са сформирани 6 полуинтернатни групи; гражданско и екологично образование, туризъм, чужди езици, интерактивност и иновативност в обучението и подкрепа за равен достъп и личностно развитие на учениците.

ОУ”Димитър Благоев” пази добрите традиции, но и следва разумно и отговорно промените на времето.

Екип от учители разработва проекти по Национални програми

Целта за прилагане на дейностите по проекти е да се засили интереса на учениците към учебния процес, към здравословен начин на живот, да се стимулира желание за изграждане на личности с достойна позиция и поведение. Придобитите знания и умения от учениците ще позволят реализиране на потенциалните им възможности и пълна изява, за да се постигне ново качество на мислене, нова култура на поведение.

Учители