ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

С ЦАРСКИ УКАЗ от 25.04.1940 година, обнародван в ДВ №104/ 1940 г. е открит Институт за подготовка на начални учители в страната. Към него и двете гимназии в града са открити по 5 педагогически паралелки. Институтът носи името на Екзарх Йосиф I и се помещава на ул. "Драгоман" 10, кв. Варуша. Сградата е построена от майстор Кольо Фичето. През 1950 г. институтът е трансформиран в педагогическо училищe, което на 16 юли 1965 година приема името „Димитър Благоев”. Помещава се в няколко сгради - в сградата на института, в сградата на факултета по изобразително изкуство, в сградата на театъра и от 1995 г. - в нова сграда на ул."Христо Смирненски" . На 29.10.2010 г. се проведе Юбилеен празник – 70 години Първо Базово училище и 45 години – ОУ "Димитър Благоев" - град Велико Търново. На 30. 10. 2015 отбелязваме 50 години – ОУ "Димитър Благоев" - град Велико Търново и 75 години Първо базово училище.