Често задавани въпроси

 • През тази година детето ни следва да постъпи в първи клас. Желаем да го запишем в ОУ „Димитър Благоев”. Тъй като не живеем в района на училището, не сме наясно имаме ли право да кандидатстваме за прием при Вас.

  Приемът на първокласници в ОУ „Димитър Благоев” се извършва съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново.
  Според нея родителите имат право да подадат заявление за участие в класиране в избрано от тях училище/училища. Самото класиране се извършва по утвърдени критерии за прием.

 • Това разделяне на града на райони към различните училища има ли задължителен характер или е предвидена възможността да се кандидатства и в други училища, независимо от местоживеенето?

  В отговор на зададения от Вас въпрос Ви информираме, че независимо от местоживеенето си Вие имате право да кандидатствате за прием в ОУ „Димитър Благоев”.
  С Наредбата и критериите за прием на ученици в първи клас можете да се запознаете по-обстойно тук .

 • Има ли столово хранене в училището?

  Да, в училището е организирано столово хранене. За всеки ден е изготвено меню и учениците имат право на избор от няколко варианта, които включват и плод. Купоните се заверяват всеки ден за следващия ден.
 • Какъв е пропусквателния режим в училището?

  Влизането на външни лица в училището се извършва след предварително записване при портиера на входа. Влизането на родители в сградата се извършва при среща с учители и ръководството на училището. За учениците от първи клас, през първите две седмици, се разрешава родителите да водят децата си до класните стаи с цел по-бързото им адаптиране.
 • Какви извънкласни форми има в училището?

  Предлагаме следните извънкласни форми:
  • Първа форма
  • Втора форма
  • трета форма
 • В колко часа трябва учениците да са в училище преди началото на учебните занятия?

  Не по-късно от 7:45 – 7:50 часа. Учениците трябва да подготвят учебните си материали преди започване на учебните часове.