Проект по програма Еразъм +

 

сектор „Училищно образование”, проекти само между училища  2017-2019г

Математиката никога не е била толкова забавна!

 

Общите цели на всички проектни дейности са :

 

Постигане на  умения и компетенции с високо качество,  развиване на интерес към изучаване на математиката,  разширяване на логическо и пространствено мислене,  развиване на чуждоезикови умения,   повишаване осведомеността на учителите за необходимостта от     адаптиране към новите технологии и използването на ИКТ в процес на преподаване и учене.

 

                   Партьори по проекта са училища от Полша, Италия, Турция и Унгария. Планирани са срещи във всяка държава. Над 60 ученици и 40 учители ще се запознаят с нова културна и училищна среда, ще се насърчават да действат като активни граждани, представящи местните и национални ценности и да откриват красотата на математиката чрез игри, културни семинари, неформални дейности и работа в екип, спорт, логически игри, Еразъм + празници, музика, поезия, рисунки, набиране на средства за благотворителност и  посещения в партньорските училища.

 

Във всяко училище има изграден Европейски клуб от ученици и учители, които вече са изработили  филм  „Моята държава, град и училище в цифри“, обща песен на проекта, лого на проекта, първа проектна анкета.

 

В края на декември екип от 5 ученици от шести клас и 3 учители от ОУ“Д.Благоев“ посетиха училището-координатор в град Васто, Италия, където представиха продуктите си. В Италия българчетата се включиха в училищния живот на католическото училище-домакин, срещнаха се с кмета на района, учиха се да правят пици, посетиха исторически обекти и национален резерват на Адриатическо море.

 

Предстоят интересни часове за изработка  на брошура със стихчета и приказки за математиката, календар с известни математици, изложба на карикатури и комикси, презентация „Математика и интересни факти“, туристическа брошура, логически игри, спортни състезания, филм „Използваме историята да преподаваме математика“, доброволческа инициатива за събиране на средства.

 

Следващите предвидени визити са в Полша през април и в Унгария през май. Нашето училище ще бъде домакин през месец октомври.

2018:октомври

 

 

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

Tags: проекти еразъм