Social Media - Natural Learning Environment

  Основно училище „Димитър Благоев“ спечели нов международен проект за 26651 евро по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“. Проектът е с продължителност две години, от 01.09.2018г. до 31.08.2020г. и е под договорен номер 2018-1-IT02-KA229-048268_2.

 

  „Social Media - Natural Learning Environment“ е заглавието на международния проект, а търновското училище ще си партнира с училища от Италия, Турция, Полша, Румъния.

   Координатро е училището от град Калтанисета, Италия. Останалите партньорски училища са от градовете Измир /Турция/,  Загуже /Полша/ и Питещ /Румъния/.

 

   Над 450 ученици и 70 учители от петте държави ще прилагат иновативни практики в дигиталната сфера на обучение в училище, ще дискутират ефективното и безопасно използване на социалните медии в процеса на образованието, ще предлагат алтернативни начини за прекарване на свободното време, свързани със спорт и изкуства. Всеки ученик ще направи свое дигитално портфолио, като използва активно компютърните си умени. След всяка обменна визита ще се издава списание и фотоалбум.

 

   Предвидени са конкурс за лого на проекта, попълване на анкети и въпросници, кампании под надслов „Използвай социалните медии разумно“, „Алтернативи на социалните медии“ и „Положителните страни на социалните медии“.  Освен с образователната система на всеки партньор, участниците ще се запознаят с културата, традициите и обичаите на европейските държави.  Дейностите по проекта ще се интегрират в образователния процес на ОУ“Д.Благоев“, като се използват междупредметните връзки в часовете по Информационни технологии, Английски език, Музика, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт.

   Първата обменна учителска визита е в Измир, Турция.

 Презентация - тук

 Представяне на България - тук

 Представяне на Велико Търново - тук

 Филм за училището ни - тук

 Образователната система в България - тук

 Конкурс за лого на проекта - тук

 Песен на проекта - тук