Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"

 

 

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2
„Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието,
обучението и ученето в Република България (2021 2030).

2.1. Цели на програмата:

Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно
взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства,
насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни
спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и
театралното изкуство, както и в областта на спорта;

Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на
учениците;

Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за
самоконтрол в учениците;

Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите
и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

  Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове и развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.


През учебната 2022/2023 година бяха създадени 3 групи по националната програма:    1. група по Спорт - Отбор "Волейбол" - участници - 14 момичета от 5.-7. клас - ръководител: Венцислав Кознички - учител по ФВС; 2. група по Сценични и танцови изкуства - Детско-юношеска танцувална школа "Плие" - 10 участници от 5.-7. клас; 3. група по Сценични и танцови изкуства - ДЮТ "БоНиКи" -10 участници от 5.-7. клас.  


 
Портфолио - отбор Волейбол - момичета - учебна 2022/2023 година
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tags: проекти програми