Еразъм+ Нашата дигитална мисия за следващото поколение

           

 

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния автор и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на ЦРЧР. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЦРЧР.“


 ОУ „Димитър Благоев“ спечели финансиране по програма Еразъм +, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“ в размер на 21 950 евро. Проектът е озаглавен „Нашата дигиталн@ мисия за следващото поколение“ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000120137 и е с продължителност 18 месеца - 01/07/2023 - 31/12/2024.

Персоналът на училището има опит и познания за ключовите компетентности и умения, необходими за дигитално обучение и в съответствие със стратегията си за развитие, е готов да подобри учебния процес чрез надграждащо обучение от европейски партньор. 11 педагогически специалисти ще преминат 7- дневен курс на обучение на тема Основни ИКТ инструменти за образование/The Fundamental ICT Tools for Education/ в Сплит, Хърватска, за периода 25 септември – 1 октомври 2023г. Работният език на обучението е английски. Доставчик на курса е Europass Teacher Academy. Обучението ще се фокусира върху управление, проектиране, внедряване и оценяване на цифрови иновации на училищно ниво. Той ще предостави на участниците по-широко разбиране за това как да прилагат ИКТ инструменти в класната стая и как да подобрят цифровите си компетенции за качествено образование. Очакваните цели след приключване на обучението и за периода на дейностите на проекта са:

-Развитие и завишаване на дигиталните умения с 25% за участниците в обучението

-Повишаване на ефективността на уроците поне с 10% чрез прилагане на новите усвоени методи и техники

-Повишаване на мотивацията, самочувствието и креативността на участниците в проекта

-Като последващи дейности са предвидени  открити уроци за представяне на иновациите, обмяна на опит, създаване на електронна книга с ресурси, електронен албум със снимки от обучението, организиране на дейности за разпространение на резултатите и други.


 Представяне на курса - вижте ТУК


 Лого на проекта

 

 


 Статии в пресата: ТУК  - ТУК  - ТУК  - ТУК - ТУК  - ТУК


Електронни албуми от мобилността и курса в град Сплит, Хърватия - ТУК - ТУК


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: проекти еразъм програми