Еразъм+ Нашата дигитална мисия за следващото поколение

           

 

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния автор и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на ЦРЧР. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЦРЧР.“


 ОУ „Димитър Благоев“ спечели финансиране по програма Еразъм +, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“ в размер на 21 950 евро. Проектът е озаглавен „Нашата дигиталн@ мисия за следващото поколение“ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000120137 и е с продължителност 18 месеца - 01/07/2023 - 31/12/2024.

Персоналът на училището има опит и познания за ключовите компетентности и умения, необходими за дигитално обучение и в съответствие със стратегията си за развитие, е готов да подобри учебния процес чрез надграждащо обучение от европейски партньор. 11 педагогически специалисти ще

преминат 7- дневен курс на обучение на тема Основни ИКТ инструменти за образование/The Fundamental ICT Tools for Education/ в Сплит, Хърватска, за периода 25 септември – 1 октомври 2023г. Работният език на обучението е английски. Доставчик на курса е Europass Teacher Academy. Обучението ще се фокусира върху управление, проектиране, внедряване и оценяване на цифрови иновации на училищно ниво. Той ще предостави на участниците по-широко разбиране за това как да прилагат ИКТ инструменти в класната стая и как да подобрят цифровите си компетенции за качествено образование. Очакваните цели след приключване на обучението и за периода на дейностите на проекта са:

-Развитие и завишаване на дигиталните умения с 25% за участниците в обучението

-Повишаване на ефективността на уроците поне с 10% чрез прилагане на новите усвоени методи и техники

-Повишаване на мотивацията, самочувствието и креативността на участниците в проекта

-Като последващи дейности са предвидени  открити уроци за представяне на иновациите, обмяна на опит, създаване на електронна книга с ресурси, електронен албум със снимки от обучението, организиране на дейности за разпространение на резултатите и други.


 Представяне на курса - вижте ТУК


 Лого на проекта

 

 


 Статии в пресата: ТУК  - ТУК  - ТУК  - ТУК - ТУК  - ТУК


Електронни албуми от мобилността и курса в град Сплит, Хърватия - ТУК - ТУК


Проведен уебинар в платформата Майкрософт Тиймс на 29.11.2023 г. - Представяне на изученото от курса на обучение в град Сплит, Хърватска - The Fundamental ICT Tools for Education - в МО пред колегите от училище. Проведено от: Силвия Николаева и Цветелина Мирославова - ТУК


Choice board -  интерактивна дъска с представяне на курса и основни инструменти, с които ни запознаха и използвахме - 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Нашите дигитални уроци: 

Чавдар Бонев - Интегриран урок с използване на Animate from audio; Adobe Expressр 6А клас.


Нина Кожухарова - Описание на герой по модел "Използване на Adobe Firefly", 5Б клас.


Приятелството е... - размисли по темата и генериране на меме чрез memecam.io - 6А клас


Силвия Николаева - Моят роден град Велико Търново - използване на choice board - проектни дейности в 1Б клас

 


Румяна Стефанова - Животът и делото на Димитър Благоев

 

Линк към Quizz за животът и делото на Димитър Благоев


Таня Чолакова:
1. Ученето е забавно - Adobe Express - Animate from audio за усвояване на учебно съдържание, I "А" клас


2. Ден на четенето: CANVA и Adobe Express - Animate from audio за мотивиране четенето на първокласниците, I "А" клас


3. Choice Board/Табло за избор за диференциране на обучението и стимулиране ангажираността на първокласниците, I "А" клас

 Силвия Николаева - създаване на собствен уебсайт с помощта на графичен дизайнер - Canva for Education - споделяне на добри педагогически практики от работата с учениците и за реализиране и популяризиране на педагогически опит.

Конкурс по краснопис в 1. Б клас от silvia_ruseva_nikolaeva

 


Силвия Симеонова - Произношение на срички със звук "р" - упражнения с помощта на Adobe Express - Animate from Audio


Силвия Николаева и Надя Владимирова - създаване на собствен уебсайт с помощта на Google Sites - споделяне на добри педагогически практики от работата с учениците и за реализиране и популяризиране на педагогически опит. ТУК

 

Tags: проекти еразъм програми