16 Авг

ОУ „Димитър Благоев“ спечели 21 950 евро по програма „Еразъм+“

21 950 евро спечели ОУ „Димитър Благоев“ по програма „Еразъм +“, за да реализира проекта „Нашата дигиталн@ мисия за следващото поколение“.

11 педагогически специалисти ще преминат 7-дневен курс на обучение на тема „Основни ИКТ инструменти за образование“ в Сплит, Хърватска. Обучението ще се фокусира върху управление, проектиране, внедряване и оценяване на цифрови иновации на училищно ниво. Той ще предостави на участниците по-широко разбиране за това как да прилагат ИКТ инструменти в класната стая и как да подобрят цифровите си компетенции за качествено образование.

Проектът продължава 18 месеца и в края му участниците ще трябва да повишат дигиталните си умения с 25%. Ще се повиши ефективността на уроците, мотивацията, самочувствието и креативността на участниците в проекта. Като последващи дейности са предвидени открити уроци за представяне на иновациите, обмяна на опит, създаване на електронна книга с ресурси, електронен албум със снимки от обучението, организиране на дейности за разпространение на резултатите и други.

Продължава...
16 Авг

Вътрешен стенопис „Плодът на познанието“ озарява цяла стена на училището

Творческият проект  е дипломната работа на художника Екатерина-Мария  Миткос, която завършва специалност „Стенопис“ във Факултет по изобразително изкуство при Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ през изминалата учебна година. Размерът на паното е  16,5 кв.м (3,80 x 4,30 м), а техниката – „а-секо” и  акрил.

„Избрах това училище, защото вече съм била там на атестат и съм преподавала в него. Много ми харесва средата. Цялото училище е изрисувано с инсталации. Постоянно се случват някакви артистични проекти с децата, а персоналът и преподавателите са много еродирани и свежи хора. Написах един имейл на г-жа Георгиева и тя почти светкавично ми отговори“ –  си спомня младата художничка.

Стенописът представлява издължена абстрактна творба  с оптичен център, в който е изрисувана ябълката. Тя се приема за плода на познанието. Екатерина –Мария  Миткос споделя още, че цялата концепция на творбата е базирана на теорията на Карл Юнг за посланието в детските рисунки и процесите, които протичат  в съзнанието на учениците.

Продължава...
Абонамент чрез RSS