Чавдар Христофоров Бонев

Длъжност
Заместник-директор, учебна дейност
Образование
Висше – бакалавър, Математика и информатика
Квалификация
Учител по математика и информатика
Чужди езици
Английски език
Преподава по кои предмети и в кой клас
Информационни технологии V, VІ и VІІ клас

Портфолио