Надя Владимирова Георгиева

Длъжност
Директор
Образование
Висше – магистър
Българска филология
Начална училищна педагогика с чужд език
Управление на образованието
Квалификация
Учител по български език и литература
Начален учител и начален учител по чужд език V
Чужди езици
Руски език
Английски език